« Tagasi

Ülenurme aleviku Pargi tn 2 maaüksuse (94901:007:1080) detailplaneering

 

Algatamine

Ülenurme alevikus Pargi tn 2 detailplaneering on algatatud 17.11.2017 korraldusega nr 25. Detailplaneeringu eesmärk on Kambja vallamaja laiendamiseks ehitustingimuste seadmine. Detailplaneering on kooskõlas valla üldplaneeringuga ja kooskõlastatud lähtetingimustes toodud riigiasutustega

 

Vastuvõtmine

Detailplaneering on vastu võetud Kambja Vallavalitsuse 01.11.2018 korraldusega nr 704.

 

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 26.11.2018 kuni 10.12.2018  Kambja vallamajas ja vallaveebis. Laekus täiendusettepanekuid.

 

Planeeringu dokumendid

Joonised: