Ülenurme pere- ja noortekeskus

 

 

Keskust haldab MTÜ Õnnemaa

Noortekeskuse avatud aeg on kõikidele noortele vanuses 7-26. eluaastat.  

Noortekeskuse töö toimub avatud meetodil, mille eesmärk on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe.  Avatud noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega.

 

 

Huvirngid

« Tagasi

Õmblustuba täiskasvanutele

Esmaspäeviti kell 9.30 (I), 18.00 (II) Ülenurme pere- ja noortekeskuses (Pargi 7, Ülenurme)

  • I grupp kell 09.30-11.00
  • II grupp  kell 18.00-19.30

Juhendaja
Merike Raudnagel
tel 5690 2758

Registreerimine:
merike.raudnagel@gmail.com