Ülenurme pere- ja noortekeskus

 

 

Keskust haldab MTÜ Õnnemaa

Noortekeskuse avatud aeg on kõikidele noortele vanuses 7-26. eluaastat.  

Noortekeskuse töö toimub avatud meetodil, mille eesmärk on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe.  Avatud noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega.

 

 

Huvirngid

« Tagasi

Loovusring

Kolmapäeviti kell 16.00 - 17.30 Ülenurme pere- ja noortekeskuses (Pargi 7, Ülenurme)

 

Ringi juhendab Liisi Ilves

Registreerumine

Noortele tasuta. Ringi tegevust toetatakse riiklikust huvihariduse rahastusest.