Ülenurme pere- ja noortekeskus

 

 

Keskust haldab MTÜ Õnnemaa

Noortekeskuse avatud aeg on kõikidele noortele vanuses 7-26. eluaastat.  

Noortekeskuse töö toimub avatud meetodil, mille eesmärk on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe.  Avatud noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega.

 

 

Huvirngid

« Tagasi

Keskkonnasõprade klubi

Neljapäeviti kell 16.30-18.00 Ülenurme pere- ja noortekeskuses (Pargi 7, Ülenurme)
 

Esimene ring toimub 17.09.2020

Ringi juhendaja on Liisi Ilves.

Ringi ootame noori vanuses 11 ja vanemad.

Registreerumine https://onnemaa.ee/registreerimine/

Noortele tasuta. Ringi tegevust toetatakse riiklikust huvihariduse rahastusest.