Hallatavad asutused

« Tagasi

Kambja Kultuur ja Sport

Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevuse eesmärk on luua võimalused kultuuritegevuseks, vaba aja veetmiseks, sportimiseks, liikumisharrastuseks ning säilitada ja tutvustada kultuuri- ja spordipärandit.