« Tagasi

Uhti külas asuva Liivamäe elamurajooni ja lähiala detailplaneering

Algatamine

Uhti külas asuva Liivamäe elamurajooni ja lähiala detailplaneering on algatatud Ülenurme vallavalitsuse 30.08.2006 korraldusega nr 304.

Planeeringuala suurus on u 8,5 ha.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala kruntideks jagamiseks ning kruntide sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramiseks ühepereelamute ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus kruntide haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele ja tehnovõrkudega varustamisele. 

Teie arvamusi ootame elektrooniliselt aadressile vald@kambja.ee või kirja teel (Pargi tn 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa) hiljemalt 03.12.2022.

Planeeringu lahendus:

 

Planeeringu toimik