« Tagasi

Soinaste küla Kaasiku tn 35 maaüksuse detailplaneering

 

Algatamine

Kambja Vallavalitsuse poole pöördus Kaasiku tn 35 (94901:001:0226) maaüksuse omanik detailplaneeringu algatamise ettepanekuga. Detailplaneeringu algatamise ettepanekus soovitakse maaüksusele rajada 2 ridaelamut ja 1 abihoone. Ülenurme valla üldplaneeringuga on detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas.

Kambja Vallavalitsus 03.10.2018 korraldusega nr 647 algatati Soinaste küla Kaasiku tn 35 detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.

ARVAMUSE AVALDAMISEKS:

Teie arvamusi ootame elektrooniliselt aadressile vald@ylenurme.ee või kirja teel (Pargi tn 2, Ülenurme alevik, Kambja vald) hiljemalt 06.04.2020.