« Tagasi

Biojäätmete liigiti kogumise edendamine

Taotlusvoor suletud!

Projekt: Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Kambja vallas

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks oli laiendada biolagunevate jäätmete liigiti kogumist kortermajades ning propageerida biolagunevate jäätmete kompostimist ja kogumist eramajades. Projekti käigus toetati 250 kompostri ja 50 biolagunevate jäätmete konteineri soetamist.

Projekti maksumus ja finantseerimine: projekti kogumaksumuseks planeeriti 67 915,68 eurot, millest KIK-i toetus 50 257,60 eurot ning elanike omafinantseering 17 658,08 eurot.

Täiendav teave: Taivo Prants, keskkonnaspetsialist

Projekti viiakse ellu heitmekaubanduse (CO2) kauplemissüsteemi toetusega ja rahastatakse keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.