Ehitamine

1.02.22

Hoone püstitamine, ümberehitamine ja laiendamine

Üldjuhul on uue hoone püstitamiseks vajalik detailplaneering.

Juhul kui kavandatud ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt väljakujunenud keskkonda, on võimalik ehitusõigust määrata projekteerimistingimustega.

Ehitustegevusel nõutud dokumente reguleerivad ehitusseadustiku lisad: