Biolagunevate jäätmete konteinerite soetamine valla elanikele

Taotlusvoor on avatud!

Biojäätmete kogumise konteiner

Biojäätmete konteiner on biojäätmete kogumiseks ette nähtud vastupidavast plastist pruuni värvi käsitsi suletav ja teisaldatav 140-liitrine kogumismahuti, mida tuleb jäätmevedajal regulaarselt tühjendada.

Biojäätmete konteinereid jagatakse:

  • korteriühistutele.

Biojäätmete konteineri hind on 37,2 eurot, millest 21,8 eurot tasutakse KIKi toetuse raames ning 15,4 eurot tasub kogumismahuti ostja vallavalitsusele omaosalusena. Kättesaamisest teavitatakse personaalselt.

Taotlen konteinerit

 

Projekt: Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Kambja vallas

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on laiendada biolagunevate jäätmete liigiti kogumist kortermajades ning propageerida biolagunevate jäätmete kompostimist ja kogumist eramajades. Projekti käigus toetatakse  250 kompostri ja 50   biolagunevate jäätmete konteineri soetamist. Kompostrid on taotlejatele jagatud, konteinerite jagamine veel kestab.

Projekti maksumus ja finantseerimine: projekti kogumaksumuseks on planeeritud 67 915,68 eurot, millest KIK-i toetus on 50 257,60 eurot ning elanike  omafinantseering on 17 658,08 eurot.

Täiendav teave: Taivo Prants, keskkonnaspetsialist

Projekti viiakse ellu heitmekaubanduse (CO2) kauplemissüsteemi toetusega ja rahastatakse keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.