« Tagasi

Räni alevikus asuvate Rosenbergi ja Piirikese maaüksuste detailplaneering

 

Algatamine

Räni alevikus asuvate Rosenbergi ja Piirikese maaüksuste detailplaneeringu algatamine ning liihteseisukohtade kinnitamine

Kambja vallavalitsuse poole pöördus Räni alevikus asuvate Rosenbergi ja piirikese maariksuste kaasomanik detailplaneeringu algatamise ettepanekuga. Detailplaneeringuga on kavas moodustada äri- ja tootmismaa otstarbega krundid ja määrata neile ehitustingimused. Üldplaneeringuga on detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas. 

Kambja vallavalitsuse 22.02.2018 korraldusega nr 195 algatati Rosenbergi (94901:001:0281) ja Piirikese (94901:005:1113) maaüksuste detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad.

 

Arvamuse avaldamiseks

PiirikeseDP_20.02.20.asice