« Tagasi

Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 maaüksuste detailplaneering

 

Algatamine

Kasela maaüksuse detailplaneeringu on Ülenurme Vallavalitsus algatanud 02.08.2016 korraldusega nr 392. Korraldusega kinnitatud lähtetingimused kehtisid kaks aastat ja on tänaseks aegunud. Vahetunud on ka maaomanik ja detailplaneeringu menetlust alustatakse uuesti. Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 maaüksuste omanikud on avaldanud soovi detailplaneeringu algatamiseks ning soovivad planeeringualale äri- ja elamumaa sihtotstarbega krunte.

Kambja Vallavolikogu on 13.11.2018 otsusega nr 51 kehtestanud Kambja valla üldplaneeringu, millega on esitatud detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas.

Kambja Vallavalitsus 04.01.2019 korraldusega nr 829  algatati Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 maaüksuste detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ning otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Arvamuse andmiseks: