Teated

« Tagasi

Vallavolikogu istungid

Kambja Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 19. veebruaril 2019. a algusega kell 17.00 Kambja vallamaja saalis Kambja alevikus Kesk tn 2
 

PÄEVAKORD:

 

1. Ülevaade soojamajandusest Ülenurmes ja Tõrvandis

  • Ettekandja SW Energia esindaja Vadim Nogdev

 

2. Jäätmevaldajate registri pidamise kord

 

3. Loa andmine riigihanke korraldamiseks

 

4. Kambja valla noortevolikogu põhimäärus

 

5. Rahvakohtunikukandidaatide valimine