Teated

« Tagasi

Vallavolikogu istungid

Kambja Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 25. juunil 2019 algusega kell 17.00 Kambja vallamajas Kambja alevikus Kesk 2.

 

Päevakorra kava:

 

1. Kambja Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" muutmine

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamm

Määruse eelnõu

 

2. Tartumaa Arendusseltsi suurprojektide taotlusvoorust ja arendustegevustest

Ettekandja Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liige Kairi Kell

 

3. Kinnisasjade omandamiseks loa andmine

 Uhti külas Orumetsa kinnistu

 Kuuste külas asuv Kaspri kinnistu

Ettekandja maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukas

 

4. Kambja valla 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja finantsjuht Sirje Suur,

kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Illari Lään

Otsuse eelnõu

 

5. Kambja valla arengukava 2020-2030 koostamise algatamine

Ettekandja arendusjuht Kristi Kull

 

6. Projekti „Kambja aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine" omaosaluse garanteerimine

Ettekandja arendusjuht Kristi Kull