Teated

Vallarahvas öelgu oma otsus – kas Kambja või Ülenurme vald!

Haldusreform on toonud kahe valla elanikele üksjagu üllatusi, suurimateks nendest riigi valitsuse otsus sundliita Kambja ja Ülenurme vald üheks haldusüksuseks ning nimetada see Kambja vallaks. Et sellesisulise otsuse avalikustamise aegu toimusid ka kohalike omavalitsuste valimised ning kohalikud poliitikud ja vallaelanikud suhtlesid kindlasti tavapärasest tihedamalt, oli üheks kohtumiste teemaks ikka ja aina meie ühendvalla nimi; eks kummagi piirkonna hääletajad vannutanud ikka oma kandidaate harjumuspäraseks saanud vallanime kestmajäämise eest kostma ning selle nimel tarmukalt tegutsema.

Lõppenud aasta 19. detsembril toimus Kambja Vallavolikogu istung, mille päevakorras oli ka valla nime muutmise küsimus ja rahvahääletuse korraldamine. Volikogu võttis vastu määruse „Valla nime küsimuses elanike arvamuse väljaselgitamine" ja vastava otsuse.

Nüüdseks on vallarahva ootustest ja valijatele antud lubadustest suunatud tegutsemine lõpuks lõppfaasi jõudnud – rahvahääletuseks vajalikud seadusega kehtestatud kooskõlastused on olemas, rahvastikuregistrist on laekunud tarvilikud ja korrektsed andmed vallaelanike kohta. Rahvahääletus tuleb! Vallaelanikele on siinkohal tõsine palve – olgem aktiivsed oma eelistust teada andma!

Rahvahääletus tuleb!

Hääletada saavad kõik endise Ülenurme ja endise Kambja valla elanikud alates 16. eluaastast. Hääletada saab nii elektrooniliselt kui ka hääletuspunktides.

Elektrooniliselt saab hääletada 5. veebruar kell 8.00 – 15. veebruar kell 24.00 aadressil https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=12884

17. ja 18. veebruaril kell 10.00 – 18.00 saab hääletamas käia ka mõlemas vallamajas:

Ülenurme alevikus Pargi 2 ja Kambja alevikus Kesk 2 .

Kes soovib kodus hääletada, andku sellest teada telefonidel 741 6335 (Kambja); 750 2601 (Ülenurme).

 

KRISTI KULL,
Kambja Vallavalitsuse arendusjuht vallasekretäri ülesannetes
tel 750 2601, 527 6413