Teated

Undioru planeeringu vastuvõtmine ja väljapanek

Kambja Vallavalitsus teatab, et on vastu võtnud Kambja vallas Sulu küla Undioru kinnistu detailplaneeringu. 

Planeeringuala suurusega 18722 m2 sihtotstarve muudetakse elamumaaks, krundile on lubatud ehitada üks üksikelamu koos kõrvalhoonega.Planeering on kooskõlas Kambja valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek on 15. kuni 29. novembrini 2017.  Kambja vallamajas Kesk tn 2 Kambjas ja valla kodulehel www.kambja.ee.