Teated

Tatra küla Kannastiku planeeringu avalik väljapanek

Kambja Vallavalitsus on vastu võtnud Tatra külas Kannastiku kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuga on võimalik tutvuda 09.04 kuni 23.04.2018 Kambja vallavalitsuses (Kesk tn 2,

Kambja) ning Kambja valla kodulehel.