Teated

Sulu küla Undioru kinnistu planeeringu algatamine

Kambja Vallavalitsuse 02.03.2017 korraldusega nr 1095 algatati Sulu küla Undioru kinnistu (kü 28201:001:0232) detailplaneeringu koostamine planeeringuala suurusega 18722 m2.

Detailplaneering algatati kinnistule ühe hoonestusala moodustamiseks, ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramiseks elamu ja abihoone ehitamiseks koos lahendusega vajalike kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks.

Planeeringu algatamise korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda aadressil: https://atp.amphora.ee/kambjavv/index.aspx?itm=50371