Teated

PROJEKT “ KAMBJA VALLA TEEDE TOLMUVABA KATETE RAJAMINE

 

Projekti lühikirjeldus

Rajada Rebase-Küti tee pikkusega 1947 m ja Põllu tänava pikkusega 1004 m tolmuvaba kate. Teostatavate tööde käigus lisatakse olemasolevatele teede katetele 10 cm purustatud kruusa, millega suurendatakse tee kandevõimet ja antakse teele vajalik profiil. Tolmuvaba kate koosneb kolmest erineva fraktsiooniga killustiku kihist, millede omavaheliseks sidumiseks kasutatakse sideainet. Projektiga kavandatud tegevused viiakse ellu 15. augustiks k.a.

Projekti eesmärk

Projekti peamiseks eesmärgiks on ettevõtlusele paremate tootmistingimuste loomine. Teeolude parendamine aitab kaasa uute ettevõtete tekkeks ning annab kindlust olemasolevatele ettevõtetele tegevuse jätkumiseks ja töökohtade säilitamiseks ning uute loomiseks. Piirkond muutub atraktiivsemaks, mis omakorda aitab kaasa töökohtade arvu suurenemisele.

Tulemus

Projekti elluviimise tulemusena on ettevõtlusele paranenud oluliselt toorme ja valmistoodangu trasportimise tingimused. Samuti muutuvad ka töötajate tööl käimise tingimused, teekond muutub ohutumaks (puudub tolm, pori) paremad tingimused jalgsi ja jalgrattal liikumiseks. Peale tolmuvaba katete rajamist vähenevad oluliselt kevadised, suvised ja sügisesed teehoolduskulud, jäävad ainult talvised. Uute ettevõtete loomisega ja olemasolevate laienemisel tekkivad täiendavad töökohad, mis aitavad kaasa elanikkonna kasvule ja suurendavad valla tulubaasi.

Fondi nimetus: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

Projekti kogumaksumus 111 204 eurot

Toetus 94 523,40 eurot

Omaosalus 16680,60 eurot

 

Ehitustööde teostaja Asfaldigrupp OÜ

Omanikujärelevalve teostaja Esprii OÜ