Teated

« Tagasi

Kutse vallavolikogu istungile

Austatud vallavolikogu liige!

Kambja Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 15. augustil 2019. a algusega kell 17.00 Ülenurme Gümnaasiumi raamatukogu saalis Ülenurme alevikus Tartu mnt 5.

 

PÄEVAKORD:

 

1. Kambja valla ühisveevärgi -ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 – 2031

Ettekandja arendusjuht Kristi Kull

Määruse eelnõu

Kava ja lisad

 

2. Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2019-2022

Ettekandja arendusjuht Kristi Kull

Otsuse eelnõu

 

3. Kambja valla arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord

Ettekandja arendusjuht Kristi Kull

Määruse eelnõu

 

4. Kambja valla lasteaedade põhimääruste kinnitamine:

4.1. Tõrvandi Lasteaia Rüblik põhimäärus

4.2. Soinaste Lasteaia Laululind põhimäärus

4.3. Kambja Lasteaia Mesimumm põhimäärus

Ettekandja vallasekretär Marina Lehismets, kaasettekandja haridusnõunik Maia Uibo

 

5. Kambja Vallavolikogu 17.09.2009 otsuse nr 226 „Kambja Lasteaia Mesimumm põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja vallasekretär Marina Lehismets

Otsuse eelnõu

 

6. Kambja valla Kambja aleviku, Aakaru ja Tatra külade Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ja Kambja aleviku ümbersõitude ning ühendusteede täpse asukoha määramise detailplaneeringu osaline kehtestamine

Ettekandja maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukas

Otsuse eelnõu

Planeeringu materjalid

 

7.Vee-ettevõtja määramine (AS Emajõe Veevärk)

Ettekandja arendusjuht Kristi Kull

Otsuse eelnõu

 

8. Kambja katlamaja rendile andmine OÜ-le SW Energia

Ettekandja arendusjuht Kristi Kull

Otsuse eelnõu

 

9Kambja valla kaugküttepiirkonnad

Ettekandja arendusjuht Kristi Kull

Määruse eelnõu

 

10Kambja valla nimest ja sümboolikast

Ettekandja Heiki Sarapuu

Vt https://atp.amphora.ee/kambjavv2017/index.aspx?o=912&o2=122366&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=1-5%2F1959&pageSize=20&page=1&b=1