Teated

Konkurss sotsiaalpedagoogi ametikoha täitmiseks

KAMBJA VALLAVALITSUS

 

Kambja Vallavalitsus võtab valla koolidesse konkursi korras tööle
 

SOTSIAALPEDAGOOGI (1,0 ametikohta)

 

Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse;

  • teadmised nüüdisaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;

  • väga head suhtlus- ja meeskonnatöö oskused.

Sotsiaalpedagoog lahendab erapooletult kooliprobleeme valla kahes koolis (Kambja Põhikoolis koormusega 0,6 ametikohta ja Kuuste koolis koormusega 0,4 ametikohta). Ta aitab kaasa heade suhete kujunemisele koolis ja koolikohustuse täitmisele.

 

Tööleasumine septembris 2017 tähtajatu töölepinguga.

 

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata 4. septembriks 2017 e-posti aadressile kool@kambja.edu.ee või postiga aadressile Kambja Põhikool, Kesk tn 12, 62034 Kambja, Tartumaa.

Lisainfo telefonil 5450 2161 (Marika Karo), www. kambja.edu.ee, www.kuuste.edu.ee.