Teated

« Tagasi

Kehtestati noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Vallavolikogu poolt kehtestatud määrus reguleerib valla elanikuna registreeritud 7- 19-aastastele noortele pakutava huvihariduse ja huvitegevuse toetamist, toetuse taotluse menetlemist ja toetuse kasutamise üle kontrolli teostamist.

Vald toetab teenuse pakkujaid, kes pakuvad noortele huviharidust ja -tegevust. Toetatakse ühe noore kuni kahes eri valdkonda kuuluvas huvitegevuses osalemist. Kui noor tegeleb enam kui kahe huvitegevusega, otsustab lapsevanem, milliseid huvitegevusi toetab vald. Tartu linnas tegutsevate huvikoolide ja huviringide korral kinnitab lapsevanem oma eelistuse Tartu linna elektroonilises registris SPOKU.

Kui noor osaleb ühe teenusepakkuja juures mitmes huvitegevuses, siis vallavalitsus toetab teenusepakkujat ühe tegevuse ulatuses.

Toetuse saamiseks peab huvitegevus teenuse pakkuja huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses.