Teated

« Tagasi

Kehtestati kaugküttepiirkonnad

Vallavolikogu kehtestas kolm kaugküttepiirkonda, mis hõlmavad kinnistuid Ülenurme, Tõrvandi ja Kambja alevikus ning Uhti külas.

Kambja valla maaalal olemasolevad kaugküttevõrke säilitatakse kui soojuse tootmiseks hädavajalikke tehnilisi ja keskkonnasõbralikke tehnorajatisi, et piirata ressursside raiskamist, viia korteriomanike tasu suurus tarbitud sooja eest korterelamutes vastavusse tegeliku tarbimisega ja anda soojusettevõtjale kindlust kaugküttesüsteemi arendamisel. Kaugküttepiirkonnad hõlmavad valdavalt kõrghoonestusega alasid.

Kaugüttepiirkonnad