Teated

Kase maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Kambja Vallavalitsus teatab, et on vastu võtnud Palumäe küla Kase maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala suurusega 3,83 ha jagatakse kaheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks. Üks elamumaa krunt on hoonestatud, sinna on juurdeehitamine keelatud, teisele hoonestamata krundile on lubatud ehitada üks üksikelamu. Planeering on saanud vajaliku kooskõlastused. Planeering on kooskõlas Kambja valla ja Pangodi maastikukaitseala üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek on 24. juuli kuni 7. august 2017 Kambja vallamajas Kesk tn 2 Kambjas ja valla kodulehel www.kambja.ee.