Teated

Avaldus lapse kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada 1. maiks

Vastavalt Kambja Vallavalitsuse määrusele "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord", tuleb Kambja valla kooli esimesse klassi mineva lapse vanemal esitada koolile avaldus koolimineku aasta 1. maiks.

Koolile tuleb anda ka õpilaspileti pilt ning esitada koolivalmiduse kaart, terviseleht ja sünnitunnistus.

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks avaldusele ka nõustamiskomisjoni soovituse või koolieelse lasteasutuse, kus laps õpib, hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.