Teated

Kambja vallavalitsus korraldas kirjaliku enampakkumine sõiduauto Opel Zafira võõrandamiseks. Tähtajaks laekus üks pakkumine, mis ei vastanud pakkumise vorminõuetele. Vallavalitsus...

Vallavara võõrandamise enampakkumise nurjunuks tunnistamine, uue enampakkumise korraldamine

Kambja vallavalitsus korraldas kirjaliku enampakkumine sõiduauto Opel Zafira võõrandamiseks. Tähtajaks laekus üks pakkumine, mis ei vastanud pakkumise vorminõuetele. Vallavalitsus...

Ülenurme aleviku Pargi tn 2 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26. november kuni 10. detsember 2018.

Ülenurme aleviku Pargi tn 2 planeeringu väljapanek

Ülenurme aleviku Pargi tn 2 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26. november kuni 10. detsember 2018.

Kambja Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise sõiduauto OPEL ZAFIRA, reg nr 701 TDF (ehitusaasta 2000, VIN-kood: WOLOTGF75Y2183179) võõrandamiseks. Enampakkumise alghind on 100...

Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

Kambja Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise sõiduauto OPEL ZAFIRA, reg nr 701 TDF (ehitusaasta 2000, VIN-kood: WOLOTGF75Y2183179) võõrandamiseks. Enampakkumise alghind on 100...

Kambja vallas kehtib uus välireklaami paigaldamise eeskiri, millega sätestatakse reklaami paigaldamise tingimused, paigaldamisloa taotlemise kord ning reklaamimaksu tasumine. Välireklaami...

Kehtib uus välireklaamipaigaldamise eeskiri

Kambja vallas kehtib uus välireklaami paigaldamise eeskiri, millega sätestatakse reklaami paigaldamise tingimused, paigaldamisloa taotlemise kord ning reklaamimaksu tasumine. Välireklaami...

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22. oktoober kuni 19. november 2018
Ettepanekuid on võimalik esitada kuni 9. oktoobrini

Valminud on valla arengukava aastateks 2019-2022

Ettepanekuid on võimalik esitada kuni 9. oktoobrini

Soinaste lasteaed Laululind töötajad arendavad oma professionaalseid oskusi SA Innove kaudu EL poolt toetatud projektis „Professionaalse õpikogukonna käivitamine J.Käisi põhimõtete rakendamiseks...

Meie valla Laululinnu lasteaed saab veel paremaks

Soinaste lasteaed Laululind töötajad arendavad oma professionaalseid oskusi SA Innove kaudu EL poolt toetatud projektis „Professionaalse õpikogukonna käivitamine J.Käisi põhimõtete rakendamiseks...

Ülenurme valla geoinfosüsteemile pääseb ligi aadressil  http://service. eomap.ee/ülenurmevald/ Geoinfosüsteemi võimalused avalikule kasutajale Vaadata ja navigeerida...

Ülenurme valla geoportaal

Ülenurme valla geoinfosüsteemile pääseb ligi aadressil  http://service. eomap.ee/ülenurmevald/ Geoinfosüsteemi võimalused avalikule kasutajale Vaadata ja navigeerida...

Rahandusministeerium teatab, et riigihalduse minister kehtestas Tartumaa maakonnaplaneering 2030+.

Maakonnaplaneeringu kehtestamine

Rahandusministeerium teatab, et riigihalduse minister kehtestas Tartumaa maakonnaplaneering 2030+.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.09 - 30.09.2018 Kambja vallamajas aadressiga Kesk tn 2 Kambja ning valla kodulehel.

Kodijärve küla Ranna planeeringu väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.09 - 30.09.2018 Kambja vallamajas aadressiga Kesk tn 2 Kambja ning valla kodulehel.

Kambja Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 28. augustil 2018. a algusega kell 17:00 Kambja vallamaja saalis Kambja alevikus Kesk tn 2.

Vallavolikogu istungid

Kambja Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 28. augustil 2018. a algusega kell 17:00 Kambja vallamaja saalis Kambja alevikus Kesk tn 2.

Õpilastele on maakonnasisestel bussiliinidel sõitmine tasuta. Nendel bussidel on ees silt TASUTA. Tasuta sõidu õigus ei laiene kommertsliinidele (näiteks Taisto Liinid). Vallavalitsus...

Õpilaste bussisõidust kommertsliinidel

Õpilastele on maakonnasisestel bussiliinidel sõitmine tasuta. Nendel bussidel on ees silt TASUTA. Tasuta sõidu õigus ei laiene kommertsliinidele (näiteks Taisto Liinid). Vallavalitsus...

Ülenurme aleviku Villa kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.08 kuni 28.08.2018

Villa planeeringu väljapanek

Ülenurme aleviku Villa kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.08 kuni 28.08.2018

PÜHAPÄEVAL, 12 AUGUSTIL KELL 12.00

KAMBJA VALLA EAKATE TRADITSIOONILINE MEMME-TAADI PIDU

PÜHAPÄEVAL, 12 AUGUSTIL KELL 12.00

2018. aastal toetab Kambja vald oma 1. klassi astuvaid lapsi 70 euroga. Ranitsatoetus on Kambja valla eelarvest üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale...

Ranitsatoetus aitab kooli minna!

2018. aastal toetab Kambja vald oma 1. klassi astuvaid lapsi 70 euroga. Ranitsatoetus on Kambja valla eelarvest üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale...

Kambja vald on üks kolmekümne viiest Eestimaa omavalitsusest, kes osaleb sotsiaalministeeriumi algatatud noortegarantii tugisüsteemi projektis, et olla abiks oma 16–26-aastastele noortele töö...

Kambja vald aitab noortel tööd leida ja õpinguid jätkata

Kambja vald on üks kolmekümne viiest Eestimaa omavalitsusest, kes osaleb sotsiaalministeeriumi algatatud noortegarantii tugisüsteemi projektis, et olla abiks oma 16–26-aastastele noortele töö...

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja huvihariduse tegevuse taotlusvooru 2018 II poolaastaks. Taotlus esitada  20. juuniks 2018 kella 15.00 e-postile:  maia.uibo@kambja.ee

Huvihariduse tegevuse taotlusvoor II poolaastaks

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja huvihariduse tegevuse taotlusvooru 2018 II poolaastaks. Taotlus esitada  20. juuniks 2018 kella 15.00 e-postile:  maia.uibo@kambja.ee

KAMBJA PÕHIKOOL   Kambja Põhikool võtab konkursi korras tööle AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA (tähtajatu leping) ning LOODUSAINETE ÕPETAJA (tähtajaline leping). ...

Konkurss ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ning loodusainete õpetaja töökohale

KAMBJA PÕHIKOOL   Kambja Põhikool võtab konkursi korras tööle AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA (tähtajatu leping) ning LOODUSAINETE ÕPETAJA (tähtajaline leping). ...

Ülenurme Muusikakooli arengukava 2018 -2022   EELNÕU 

Ülenurme Muusikakooli arengukava aastateks 2018 - 2022 eelnõu

Ülenurme Muusikakooli arengukava 2018 -2022   EELNÕU 

Taotlusvoor avatakse 07.mail 2018, taotluste esitamise tähtaeg on 11.juuni 2018. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele...

Kodutoetus lasterikastele peredele

Taotlusvoor avatakse 07.mail 2018, taotluste esitamise tähtaeg on 11.juuni 2018. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele...