Teated

« Tagasi

Vallavolikogu komisjonide liikmete kinnitamine

Kambja vallavolikogu kinnitas 01.12.2021 toimunud istungil volikogu alatiste komisjonide liikmed. Iga komisjoni liikmed esitas kinnitamiseks vastava komisjoni esimees.

Koos juba eelnevalt valitud esi- ja aseesimeestega ja revisjonikomisjoni liikmega on komisjonide koosseis järgmine:

 

Revisjonikomisjon

Ülesanded on kontrollida ja hinnata vallavalitsuse, vallavalitsuse hallatavate asutuste või Kambja valla valitseva mõju alla oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning Kambja valla vara kasutamise sihipärasust, samuti kontrollida ja hinnata vallaeelarve täitmist.

 • Triin Nõmmistu - esimees
 • Olavi Jänes - aseesimees
 • Virgo Kurist - liige

 

Majanduskomisjon

Tegevusvaldkonnad on eelarve, eelarvestrateegia, vallavara ja arengukavade koordineerimise küsimused.

 • Tarmo Kleimann - esimees
 • Kuldar Lepik - aseesimees
 • Rait Rohumägi
 • Jaano Uibo
 • Margus Kard
 • Urmas Kartau
 • Illari Lään
 • Ivar Tedrema
 • Tanel Melk

 

Haridus- ja kultuurikomisjon

Tegevusvaldkonnad on haridus-, kultuuri- ja spordiküsimused.

 • Rauno Kiuru - esimees
 • Margot Võsokov - aseesimees
 • Heiki Sarapuu
 • Avo Alliksaar
 • Argo Meresaar
 • Peep Puis
 • Ülle Andreson
 • Merje Aavik
 • Annaliisa Plato
 • Mari Sults
 • Erkki Aas

 

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Tegevusvaldkonnad on maa- , keskkonnakaitse, planeeringute ja kommunaalmajanduse küsimused.

 • Toomas Arumägi - esimees
 • Alan Uibo - aseesimees
 • Arne Peda
 • Ragnar Kruuda
 • Karin Raid
 • Jüri Org
 • Toomas Otsatalo
 • Illari Lään
 • Urmas Kink
 

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond on sotsiaal- ja lastekaitse küsimused.

 • Brit Mesipuu - esimees
 • Liis Rosin - aseesimees
 • Kati Kümnik
 • Ülo Karpov
 • Tanel Melk
 • Rainer Tüvist
 • Karin Peda
 • Igor Junkin