Teated

« Tagasi

Tartu maakonna kliima- ja energiakava koostamise hanke väljakuulutamine

Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatus algatas oma 07.04.2021 otsusega nr 7 Tartumaa kliima- ja energiakava koostamise protsessi ja 23.11.2021 otsusega nr 95 on välja kuulutanud riigihanke kava koostaja leidmiseks.

 

Arengudokument „Tartu maakonna kliima- ja energiakava" koostatakse kahe tasandilisena läbi laiapõhjalise kaasamise: maakonna tasand, kuhu integreeritakse juurde ka Tartu linna energia- ja kliimakava ning iga omavalitsus (7) - Elva, Kambja, Kastre, Luunja, Nõo, Peipsiääre ja Tartu vald - saab omavalitsuse põhise energia- ja kliimakava. 

Kliima- ja energiakavade tegevuskavad peavad aitama saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsuse. Erinevate valdkondade eesmärkide kirjelduste kaudu tuleb seada tegevused, mis aitavad vähendada inimtegevuse mõju keskkonnale ja kliimale. 

 

Töö oodatavateks väljundiks on: arengudokument „Tartu maakonna kliima- ja energiakava", mille osadeks on omavalitsuste (Elva, Kambja, Kastre, Luunja, Nõo, Peipsiääre ja Tartu vald) kliima- ja energiakavad ning nende alusel kujundatud maakonna üleste tegevuste osa.

 

Energia- ja kliimakavade koostamise kõik tegevused, sh kinnitamised volikogudes, peavad olema teostatud kaheksa (8) kuu jooksul arvates hanke võitjaga käsunduslepingu sõlmimisest.

 

Projekti ja hankega seotud eelinfo asub TOL-i kodulehel: https://www.tartumaa.ee/arendus/tartu-maakonna-kliima-ja-energiakava-koostamine

Samal lehel hakkab kajastuma peale hanke võitja selgumist info kliima- ja energiakava koostamise tegevuste kohta.

 

Arengudokumenti "Tartu maakonna kliima- ja energiakava" koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna 2014-2021 toetuste programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" vahenditest, vastavalt keskkonnaministri 07.09.2021 käskkirjale nr 1-2/21/380 toetatud projekt "Tartu maakonna kliima- ja energiakava".