Teated

« Tagasi

Kambja vald müüb enampakkumisel 3-toalise korteri (aegunud)

Kambja vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel 3-toalise renoveerimist vajava korteriomandi (kinnistu registriosa 2019604, katastritunnus 94901:007:0048) asukohaga Poldri 1- 33 Ülenurme alevik, Kambja vald. Korteri üldpind 63,1 m2. Enampakkumise alghind on 60 000 € ning tagatisraha suurus on 10% alghinnast.

Läbi maja planeeringuga ja rõduga korter asub 5-korruselise kortermaja esimesel korrusel. Kortermaja on kasutusele võetud 1989. aastal ning fassaad ja tehnosüsteemid on renoveeritud 2014. aastal.

Lisainfo: paneelmaja, dušš, keskküte, soe vesi boileriga, trepikoda lukus, keldriboks, parkimine tasuta.

Maja haldab korteriühistu.

Täiendav info: Ülo Plakso Kambja valla haldusjuht tel 5684 1034, e-post ulo.plakso@kambja.ee.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.02.2021 kell 10.00.

 

Enampakkumise tingimused:

 • Enampakkumine on avalik ja sellest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.
 • Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
  • enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad, alghinna määrajad; isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ning nende abikaasad ja otseliinis sugulased;
  • riiklike ja kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.
 • Tagatisraha tasuda Kambja vallavalitsuse arvelduskontole AS SEB Pank EE791010102034606009 või Swedbank AS EE592200221068464111, selgitus: pakkuja nimi, Poldri 1-33 tagatisraha.
 • Tagatisraha arvestatakse enampakkumisel ostuõiguse omandanud isikul ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagastatakse see 5 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Võitnud pakkujale, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale, sissemakstud tagatisraha ei tagastata.
 • Müügilepingu sõlmimise kulud, sh notaritasu ja kõik kinnisomandi üleandmisega seotud kulud jäävad ostja kanda.
 • Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses Kambja vallavalitsuse arvelduskontole hiljemalt üks tööpäev enne notariaalse müügilepingu sõlmimist. Tasumiseks loetakse ostusumma laekumist kontole.
 • Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus Kambja vallavalitsusele enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks (s.t mitte postitemplit , vaid laekumist) aadressile Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartumaa, 61714) tähitult, lihtpostiga või käsipostiga vallamaja trepil asuvasse postkasti. Hilinenud pakkumisi ei arvestata ja enampakkumise menetlusse ei kaasata.

Ümbrikule märkida:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • Poldri 1-33 enampakkumine,
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise algust!"

Kõik pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras (kuupäev ja kellaaeg) ja kinnised ümbrikud pitseeritakse.

 • Avaldus enampakkumisel osalemiseks peab sisaldama:
  • osaleja nime, registri- või isikukoodi, postiaadressi, kontakttelefoni, e-posti, juriidiliste isikute puhul omanike nime või nimesid;
  • müügiobjekti nimetuse, mille enampakkumisel soovitakse osaleda;
  • nõusolekut enampakkumisel osalemiseks kehtestatud müügitingimustega;
  • panga nime ja arvelduskonto numbrit, kuhu kantakse enampakkumisel mittevõitnud osalejale tagatisraha;
  • pakkumuse summa sõnadega ja numbritega märgituna.
  • Juriidiliste isikute puhul tuleb avaldusele täiendavalt lisada:
   • põhikirjajärgse pädeva organi otsus volitatud esindaja nimetamise kohta enampakkumisel osalemiseks ja enampakkumise võitmise korral müügiobjekti ostmiseks;
   • volitatud esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
 • Enampakkumise menetluses saavad osaleda isikud, kes on õigeaegselt esitanud käesolevates tingimustes toodud nõuetekohase avalduse koos kõigi loetletud lisadokumentidega ja on kinnitanud avalduses oma nõusolekut kehtestatud müügitingimustega.
 • Notariaalne müügileping sõlmitakse 6 nädala jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist pakkujaga, kes pakkus kõige kõrgema ostuhinna.
 • Juhul kui kõrgeima pakkumuse teinud osaleja loobub müügilepingu sõlmimisest võib enampakkumise komisjon teha vallavalitsusele ettepaneku sõlmida müügileping enampakkumisel kõrgemale pakkumusele eelneva pakkumuse teinud osalejaga.
 • Müügilepingu sõlmimisest loobumiseks loetakse ka käesoleva tingimuste punktis 6 nimetatud ajaks ostuhinna tasumata jätmist või enampakkumise võitjale teatatud ajal notariaalse müügilepingu sõlmimata jätmist.

Kuulutus portaalis www.kv.ee