Sotsiaalnõustamine

18.05.17

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Sotsiaalnõustamise eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimise ennetamine ning isikute abistamine juba tekkinud probleemide lahendamisel.

Sotsiaalnõustamisteenus on suunatud isikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas.

Sotsiaalnõustamist osutatakse tasuta teenusena vallavalitsuse sotsiaalnõuniku või sotsiaaltöötaja-lastekaitsespetsialisti igapäevase töö käigus toimetulekuraskustes isikutele ja peredele, puuetega isikutele, töötutele, kinnipidamiskohast vabanenud isikutele ja teistele abi vajavatele isikutele.

Teenust on üldjuhul õigus taotleda ja osutada inimesele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Kambja vald ja kelle tegelik elukoht on Kambja vald.

 

Õigusaktid

 

Vastutav ametnik

@Sotsiaalnõunik

 

Vajalikud sammud

Toimetulekuraskustes isik või sellise pere liige, puudega isik, töötu, kinnipidamiskohast vabanenu vms abi vajav isik pöördub sotsiaalnõuniku või sotsiaaltöötaja-lastekaitsespetsialisti vastuvõtule või võtab ametnikega muul moel ühendust. Abivajajast saab teatada ka eestkostja, hooldaja, pere liige, sugulane, tuttav, naaber vms isik.