Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele

18.05.17

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele on riigi poolt rahastatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on raske või sügava puudega laste ja nende perede toimetuleku toetamine.

Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse rahalisi vahendeid võib kasutada järgmiste sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks:

 1. lapsehoiuteenus;
 2. isikliku abistaja või tugiisikuteenus;
 3. transporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse sõiduks;
 4. rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenuste ja abivahendite eest tasumine;
 5. sotsiaalteenuste osutajate koolitus;
 6. inetrvallhooldus;
 7. koolivaheajal laagris osalemise toetamine;
 8. lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamine;
 9. muud teenused, mis parandavad raske või sügava puudega lapse arengut ja pere toimetulekut.

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenust ja sotsiaalteenust on õigustatud saama raske või sügava puudega laps kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse ja sotsiaalteenuse taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja taotluse koos järgmiste dokumentidega:

 1. lapse rehabilitatsiooniplaan;
 2. sotsiaalkindlustusameti otsus lapsele puude raskusastme määrmise kohta.

Teenuse määramiseks hindab vallavalitsuse sotsiaalametnik teenuse vajadust igal lapsel eraldi.

Sotsiaalosakond teeb vallavalitsusele ettepaneku teenuse määramiseks, teenuse määramise otsustab vallavalitsus.

 

Õigusaktid

 

Vastutav ametnik

@Sotsiaalnõunik

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse ja sotsiaalteenuse taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja taotluse koos järgmiste digiallkirjastatud dokumentidega:

 1. lapse rehabilitatsiooniplaan;
 2. sotsiaalkindlustusameti otsus lapsele puude raskusastme määrmise kohta.

Sisenege Kambja valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Jälgige  vormi täitmise kulgu!
Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kambja vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub  kinnituskiri.


  

Taotlemine paberil, vastuvõtul

Vajalikud sammud

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse ja sotsiaalteenuse taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja taotluse postiga või vastuvõtul koos järgmiste dokumentidega:

 1. lapse rehabilitatsiooniplaan;
 2. sotsiaalkindlustusameti otsus lapsele puude raskusastme määrmise kohta.

@Sotsiaalnõunik