Ettepanekuid saab saata 10. novembrini 2020
Kambja vallavalitsus otsib ühendatud vallalehele Olevik ja Koduvald uut nime!

Otsime Kambja valla lehele uut nime!

Kambja vallavalitsus otsib ühendatud vallalehele Olevik ja Koduvald uut nime!

2019 aastal võttis Kambja vallavolikogu vastu arengukava , milles lepiti kokku eesmärkides aastani 2030. Kambja valla visioon aastaks 2030 on: Kambja vald on inimestest lähtuv parima elu-...

Valla elanike rahuloluküsitlus

2019 aastal võttis Kambja vallavolikogu vastu arengukava , milles lepiti kokku eesmärkides aastani 2030. Kambja valla visioon aastaks 2030 on: Kambja vald on inimestest lähtuv parima elu-...

Tunnuslause on lühike, hästi meelde jääv ning ilmekas lause või väide. Kambja vallavalitsus kutsus osalema valla tunnuslause ideekorjel. Osalema olid oodatud nii väikesed kui ka suured Kambja...

Kambja valla tunnuslause konkurss

Tunnuslause on lühike, hästi meelde jääv ning ilmekas lause või väide. Kambja vallavalitsus kutsus osalema valla tunnuslause ideekorjel. Osalema olid oodatud nii väikesed kui ka suured Kambja...