Kohalikud valimised 2021

 

Hääletamise aeg

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal. Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda elektrooniliselt.

 

Ühtne valimisnädal

Valimiste periood koondub ühte nädalasse. Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine.

Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.

Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.

Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.

Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14. 

 

Ringkonnad ja mandaadid

Tänavustel kohalikel valimistel valitakse üle Eesti kokku 1717 volikogu liiget. Valimisringkondi on igas omavalitsuses üks, väljaarvatud Tallinna linnas ja Peipsiääre vallas. Tallinnas on iga linnaosa eraldi ringkond ehk kokku kaheksa ringkonda. Neli ringkonda moodustas ka Peipsiääre vald. Kambja vallavolikogu suuruseks 21 liiget ehk mandaati.

Seotud failid

KOV2021 volikogude suurused.rtf

 

Paindlik jaoskonna valik

Kohalikel valimistel ei ole valija enam seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumiga. Valimispäeval saab valija hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis. Näiteks, Tartu valija võib hääletada ükskõik millises Tartus asuva valimisjaoskonna hääletamisruumis, Tallinna valija ükskõik millises oma linnaosa hääletamisruumis.

Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast isikut tõendava dokumendi alusel valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.

Valimisjaoskonnad Kambja vallas

Valimisjaoskond nr 1

hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval

Ülenurme alevikus Eesti Maaelumuuseumid häärberihoone saalis (Pargi tn 4, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond).

 

Valimisjaoskond nr 2

hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval

Tõrvandi Raamatukogu saalis (Ringtee tn 1, Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartu maakond).

 

Valimisjaoskond nr 3

hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval

Külitse Raamatukogus (Järve tee 1, Külitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond).

 

Valimisjaoskond nr 4

hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval

Kambja vallavalitsuse teenuskeskuses (Kesk tn 2, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond).

 

Valimisjaoskond nr 5

hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval

Kuuste koolimajas (Kooli tee 2, Vana-Kuuste küla, Kambja vald, Tartu maakond).

 

Valimiste teabeleht

Alates 2021. aastast valijakaarte valijatele enam ei saadeta. 

Enne valimisi saadetakse valijale tema rahvastikuregistrijärgsele elukoha aadressile valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valimiste teabelehel on andmed hääletamisõiguse tingimuste kohta ja hääletamisvõimaluste kohta vallas või linnas.Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse elektrooniline valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht saadetakse riigiportaalis määratud elektronposti aadressile. Paberil valimiste teabelehte elektroonilise valimiste teabelehe saanud valijale ei saadeta.

Rahvastikuregistrist enda andmete päring