Jäätmekonteineri harvema tühjendamise taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Korraldatud jäätmeveoga tingimuste muutmist taotletakse selleks, kui soovitakse jäätmemahutite tühjendamist sätestatust harvem. Selleks esitada jäätmevaldajal Kambja Vallavalitsusele kirjalik ja põhjendatud taotlus.

Kestvus:

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 päeva jooksul avalduse tegemisest arvates

Õigusaktid:

Vastutaja:

@Keskkonnanõunik

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Kambja valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kambja vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Kambja vallavalitsusest. Vastuvõtuajad: E, K 9 – 12 ; 14 – 16

Vajaminevad
dokumendid:

Isikut tõendav dokument

Viide: