Hooldamine hoolekandeasutuses

18.05.17

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Kambja vald toetab vajadusel eakate ja puudega isikute hooldamist hoolekandeasutustes.

Valla poolt osaliselt finantseeritavale üldhooldekoduteenusele ja statsionaarsele hooldusraviteenusele on õigus eakatel ja puudega isikutel, kes ei ole ise suutelised toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada koduteenustega ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, vanuse või majandusliku seisukorra tõttu ei ole suutelised oma ülalpidamiskohustust täitma.

Hooldatav on kohustatud tasuma osa oma ülalpidamiskuludest hoolekandeasutuses tema igakuiste sissetulekute ulatuses arvestusega, et hooldatavale võib vajadusel jääda kätte kuni 15 eurot.

Valla poolt osaliselt finantseeritavale hooldusele hoolekandeasutusse paigutamiseks esitatakse vallavalitsusele vastav taotlus. Vallavalitsus kontrollib taotluse asjaolusid, otsustab teenuse rahastamise ja sõlmib vastava lepingu.

Kestvus

Valla poolt osaliselt finantseeritavale hooldusele hoolekandeasutusse paigutamiseks esitatakse vallavalitsusele vastav taotlus. Vallavalitsus kontrollib taotluse asjaolusid, otsustab teenuse rahastamise ja sõlmib vastava lepingu.

 

Õigusaktid

 

Vastutav ametnik

@Sotsiaalnõunik

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Valla poolt osaliselt finantseeritavale hooldusele hoolekandeasutusse paigutamiseks esitatakse vallavalitsusele vastav taotlus.

Sisenege Kambja valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Jälgige  vormi täitmise kulgu!
Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kambja vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub  kinnituskiri.


  

Taotlemine paberil, vastuvõtul

Vajalikud sammud

Valla poolt osaliselt finantseeritavale hooldusele hoolekandeasutusse paigutamiseks esitatakse vallavalitsusele vastav taotlus.

@Sotsiaalnõunik