Teated

« Tagasi

Tööle võetakse noorsootöötaja

MTÜ Õnnemaa

MTÜ Õnnemaa haldab Ülenurme ning Tõrvandi pere- ja noortekeskust Kambja vallas ning on avatud noorsootöö põhimõtet järgiv asutus, mille eesmärgiks on luua Kambja valla noortele tingimusi ja võimalusi vaba aja sisustamiseks ning arendavaks tegevuseks läbi kultuuri-, spordi-, tervise-, sotsiaal- ja huvitegevuse.

Pakutav ametikoht: NOORSOOTÖÖTAJA

Töösisu:

 •  noorte vabaaja sisustamine
 •  noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine
 •  suhtlus noortega, organisatsioonidega ja koostööpartneritega
 •  noori arendavate tegevuste ( huvitegevus, noortemalev, noortesündmused, koolivaheaegade programmid) planeerimine, korraldamine ja läbiviimine
 •  projektide kirjutamine ja juhtimine
 •  noortevolikogu juhendamine

Nõudmised kandidaadile:

 • eelistatult kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni erialal või omistatud noorsootöötaja kutse
 • noortega töötamise kogemus ja soov noori motiveerida
 • valmisolek paindlikuks tööajaks
 • hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)
 • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus
 • koostööoskus, loovus ja algatusvõime, ajaplaneerimisoskus, loovmõtlemine ja hea kohanemisvõime.

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis
 • kaasaegset töökeskkonda
 • erialaseid täiendkoolitusi
 • eneseteostuse võimalusi
 • mitmekülgset tööd
 • 35 päeva põhipuhkust

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Tööaeg: täistööaeg või soovi korral osaline tööaeg

 

Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja,

aadressile kersti@onnemaa.ee, hiljemalt 06.jaanuariks 2019.a.

Info Kersti Leis, tel +372 5331 5342

märksõna: noorsootöötaja