Teated

« Tagasi

Kehtestati uus valla arengukava

Kambja Vallavolikogu kehtestas Kambja valla arengukava aastateks 2020 - 2030. 

Arengukava on Kambja valla arendamist suunav strateegiline dokument, mille alusel tehakse investeerimisotsuseid. Arengukava elluviimiseks vajalikud vahendid kavandatakse valla eelarvestrateegias ja täpsemini nähakse need ette valla eelarves. Iga-aastase arengukava ülevaatamise käigus korrigeeritakse ka eelarvestrateegiat ja pikendatakse seda ühe aasta võrra.

Arengukavaga saab tutvuda vallaveebis aadressil https://www.kambja.ee/arengukava.

Samuti võttis vallavolikogu vastu Kambja valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023.