Teated

« Tagasi

Seati sisse erakoolide tegevuskulude katmises osalemise kord

Vallavolikogu poolt kehtestatud määrus reguleerib Kambja valla eelarvest eraüldhariduskooli pidaja tegevuskulude katmises osalemise tingimused ja korra alates uuest aastast.

Teiste nõuete kõrval osaleb vald erakooli tegevuskulude katmises, kui erakoolis õppiva õpilase ja alaealise õpilase puhul ühe vanema elukoht on vallas ning see on vallavalitsuse otsusel vajalik hariduse kättesaadavuse või mitmekesisuse tagamiseks.

Erakooli pidajale makstava toetuse määr on 0,8–kordne eelmise kalendriaasta riiklikult kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäära ja kooli tegutsemiskoha järgse kohaliku omavalitsuse üksuse üldhariduskooli õppekoha keskmise tegevuskulu vahe.

Kui õpilane õpib teise kohaliku omavalitsuse territooriumil asuvas erakoolis sotsiaalosakonna soovitusel, antakse erakooli pidajale õpilase kohta toetus vastavalt õppekoha tegevuskulu arvestuslikule maksumusele, millest on lahutatud riigi makstav tegevuskulude katmise toetus.