Teated

« Tagasi

Avalik konkurss Ülenurme lasteaia direktori ametikoha täitmiseks

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Ülenurme lasteaia direktori ametikoha täitmiseks.

Ülenurme lasteaed tegutseb aadressil Lasteaia 1, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartumaa.

Täpsemat informatsiooni asutuse tegevuse kohta leiab kodulehelt https://ylenurme.edu.ee/.

Kandidaadile esitatavad kvalifikatsiooninõuded:

  • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele;
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus, teadmised kaasaegsest õpikäsitlustest, võime töötada välja uusi lahendusi ja neid ellu viia;
  • heal tasemel arvuti- ja dokumentide koostamise oskus.

Kandideerijatel esitada:

  1. kirjalik avaldus;
  2. elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  3. ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4. essee asutuse arenguvõimaluste kohta;
  5. kandidaadi soovil muud dokumendid.

Tööle asumise aeg

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping Ülenurme lasteaia direktori ametikoha täitmiseks orienteeruva tööle asumise ajaga 1. juuli 2019.a

Dokumendid esitada hiljemalt 31. maiks 2019 a e-posti aadressile vald@ylenurme või saata-tuua kohale aadressil Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa.

Täiendav informatsioon: Kristi Kull tel 750 2616; 527 6413.