Teated

« Tagasi

Vallavara võõrandamise enampakkumise nurjunuks tunnistamine, uue enampakkumise korraldamine

Kambja vallavalitsus korraldas kirjaliku enampakkumine sõiduauto Opel Zafira võõrandamiseks.

Tähtajaks laekus üks pakkumine, mis ei vastanud pakkumise vorminõuetele.

Vallavalitsus korraldab uue kirjalik enampakkumise sõiduauto OPEL ZAFIRA, reg nr 701 TDF (ehitusaasta 2000, VIN-kood: WOLOTGF75Y2183179) võõrandamiseks alghinnaga 100 (ükssada) eurot.

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Opel" 12.12.2018 kella 16.00ks aadressile Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa. Pakkumine peab vastama Kambja valla vallavara valitsemise korrale.

Sõidukiga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel abivallavanem Ivar Tedremaga (tel +372 501 1587).

 

Faktid

 • Eelmine enampakkumine Kambja Vallavalitsuse 25.10.2018 korralduse nr 699 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras" alusel, tähtajaga 20.11 kell 16.00,  nurjus – ainukesel esitatud pakkumisel puudusid täielikud andmed pakkuja kohta, pakkumisel puudus allkiri ning pakkuja esindaja volitusi tõendav dokument. Eelnimetatud puudused on vastuolus vallavara valitsemise korra § 20 lõikega 2. Mistõttu vallavalitsus kuulutas pakkumise nurjunuks.
 • Uue enampakkumise tähtaeg on 12.12.2018 kell 16.00.
 • Pakkumine peab vastama Kambja Vallavolikogu 03.04.2018 määruse nr 25 „Vallavara valitsemise kord" § 20 lõikes 2 nimetatud nõuetele:
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress, e-posti aadress, telefon;
  • nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  • dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
  • numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summa, mis ei tohi olla alla alghinna;
  • panga nimi ja arvelduskonto number, kuhu kantakse enampakkumise mittevõitnud osaleja tagatisraha;
  • pakkumise tegemise kuupäev ja allkiri;
  • esindaja volitusi tõendav dokument;
  • muud nõutud andmed ja dokumendid.

Lingid