Teated

« Tagasi

Kodijärve küla Ranna planeeringu väljapanek

Kambja Vallavalitsuse 9.08.2018 korraldusega nr 564 võeti vastu Kodijärve külas asuva Ranna maaüksuse 28201:008:0101 detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 1,3 ha suurusele maa-alale ehitusõiguse määramine ning tee ja tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringuga ei muudeta vallas kehtivaid üldplaneeringuid.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.09 - 30.09.2018 Kambja vallamajas aadressiga Kesk tn 2 Kambja ning valla kodulehel www.kambja.ee.