Teated

Konkurss ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ning loodusainete õpetaja töökohale

KAMBJA PÕHIKOOL

 

Kambja Põhikool võtab konkursi korras tööle

AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA (tähtajatu leping) ning

LOODUSAINETE ÕPETAJA (tähtajaline leping).

 

Nõudmised kandidaadile:

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

  • kvalifikatsiooninõuetele vastavad kutsestandardis kirjeldatud pedagoogilised kompetentsid;

  • teadmised muutuvast õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;

  • väga head suhtlus- ja meeskonnatöö oskused.

 

Õpetaja ülesanne on toetada iga õppija arengut, lähtudes tema tasemest, võimetest ja vajadustest ning riiklikus ja kooli õppekavas seatud eesmärkidest.

Õpetaja arendab järjepidevalt oma kutseoskusi.

Tööleasumine 2018. augustikuus.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata 11. juuniks 2018 e-posti aadressile kool@kambja.edu.ee või postiga aadressile Kambja Põhikool, Kesk tn 12, 62034 Kambja, Tartumaa.

Lisainfo telefonil 54 502 161 (Marika Karo), www.kambja.edu.ee.