Teated

Volikogu istung toimub 15.05

Kambja Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 15. mail 2018 algusega kl 17.00 Ülenurme Gümnaasiumi raamatukogu saalis Ülenurme alevikus Tartu mnt 5.

Päevakord:

 1. Kinnisasja omandamiseks loa andmine 
  Ettekandja maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukas
   
 2. Projekti „Ülenurme munitsipaallasteaia energiatõhususeparandamine" omafinantseeringu garanteerimine
  Ettekandja arendusjuht Krisiti Kull
   
 3. Hajaasustuse programmi 2018. a programmdokumendiga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine
  Ettekandja maaspetsialist Marge Einola
   
 4. Ülenurme Muusikakooli õppemaksu kehtestamine 
  Ettekandja haridusnõunik Maia Uibo
   
 5. Kambja Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" muutmine
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamm
   
 6. Kooli, koolieelse lasteasutuse ja huvikooli pidaja pädevuse delegeerimine
  Ettekandja haridusnõunik Maia Uibo