Teated

Hajaasustuse programm

 

Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvooru toetuste tingimuslik rahastamine

Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvooru toetuste rahastamine

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvooru toetuste mitterahastamine

Hajaasustuse programmist riigi tugiteenuste keskuse veebis

 

1. märtsil jõustus riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu Hajaasustuse programmi.

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor oli avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018. 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Kontaktisikud vallavalitsuses

Taotlusvorm ja dokumenid:

 

Vajalikud viited:

Abiks salvkaevu rajamisel

Abiks puurkaevu rajamisel

Veehaarde sanitaarkaitseala

Veeproovide võtmine kodus

 

Toetuse saajad eelmises voorus:

Toetuse saajad hajaasustuse programmist 2017. aastal 

 

Kontaktisikud vallavalitsuses: