Teated

Konkurss Kuuste kooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi Kuuste kooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks.

Kandidaadile esitatavad nõuded on kehtestatud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määrusega nr 30.

Peamised tööülesanded:

 • Kuuste kooli tegevuse juhtimine,
 • kõikide kooliastmete arendamine.

Sobival kandidaadil on lisaks otsustus- ja vastutusvõimele

 • juhtimiskogemus ja hea meeskonnatöö oskus,
 • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus,
 • algatusvõime ja hea eestvedamise suutlikkus,
 • tahe ja oskus arvestada kogukonna vajadusi ja ootusi, teha tulemuslikku koostööd kõikide osapooltega,
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus.

Omalt poolt pakume

 • eneseteostust kooli arendamisel ja selleks vajalikke vahendeid,
 • enesetäiendamise võimalusi.

Tööleasumise aeg on 1. augustil 2018.

Kandideerimiseks esitada hiljemalt 20. aprilliks:

 • elulookirjeldus, sh haridus- ja teenistuskäik,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab asjasse puutuvaks.

Dokumendid esitada Kambja vallavalitsusele märgusõnaga „Koolijuht" e-aadressil vald@kambja.ee

Lisainformatsioon haridusnõunik Maia Uibo tel 511 2512