Teated

Ülenurme valla üldplaneeringu avaliku arutelu tulemuste arvestamine

Ülenurme valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.09.2017-18.10.2017.a. Ülenurme valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimusid 07.11.2017 kell 17.00 Ülenurme gümnaasiumis, 09.11.2017 kell 11.00 Külitse Aida Peosaalis ja 09.11.2017 kell 16.00 Reola kultuurimajas, kus vaadati üle avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud ja vastuväited. Ülenurme Vallavalistus edastab üldplaneeringu Maavanemale heakskiitmiseks.