Teated

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks

 

Tööülesanded

  • nõustamine sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes;
  • hooldusvajaduse hindamine, hooldajatoetuse maksmise korraldamine;
  • täisealiste inimeste hoolekande, sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ning sotsiaalteenuste korraldamine;
  • võrgustikutöö teiste omavalitsuste, riigiasutuste jt juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

 

Töökoht asub Kesk 2, Kambja alevik, Kambja vald, Tartumaa

 

Nõuded kandidaadile

  • erialane kõrgharidus või selle omandamine;
  • kohaliku omavalitsuse korraldust ja sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
  • väga hea eesti keele oskus;
  • koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus ning algatusvõimelisus;
  • B-kategooria juhilubade olemasolu.

Avaldus koos motivatsioonikirjaga, CV ja haridustõendavate dokumentide koopiaga palume saata hiljemalt 12.12.2017 vald@ylenurme.ee või tuua Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartumaa.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Lisateave: Rahel Tamm tel. 56277072