Teated

Kambja valla elanikud saavad jäätmeid viia Tartu jäätmejaama

Alates 25. oktoobrist saavad Kambja valla elanikud jäätmeid viia Tartu linna jäätmejaama aadressil Turu 49.

Jäätmejaamas võetakse elanikelt tasuta vastu järgmisi jäätmeid:

  • vanapaber ja papp;
  • metall;
  • pakendijäätmed;
  • komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed;
  • suurjäätmed (vana mööbel);
  • kodumajapidamistest pärinevad ohtlikud jäätmed;
  • taaskasutatavad plastjäätmed;
  • töötlemata puit.

Suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid jms), klaasi, tekstiili, mittekomplektseid elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, eterniiti, biolagunevaid aiajäätmeid ning bioloogiliselt mittelagunevaid aia-ja haljastusjäätmeid võetakse vastu tasu eest.

MTÜ Tartumaa Jäätmearendus ja Kambja vallavalitsuse vahel sõlmitud leping kehtib järgmise aasta lõpuni.

Loe edasi