Teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse märtsis

Riigihalduse minister kinnitas hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvooru avamise tähtpäevaks 11. märtsi 2019 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13. mai 2019.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste hooneväliste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada Kambja Vallavalitsusele ajavahemikus 11.03.2019 - 13.05.2019.

Loe programmi kohta pikemalt