Teated

« Tagasi

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Vallavalitsus andis välja järgmised korraldused:

 

Ehitusload

 

Korraldus nr 2151

 

  • Raanitsa külas Aasa maaüksusele puurkaevu rajamiseks (ehr kood 221347017); 
  • Lemmatsi külas Kaera maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks (ehr kood 221346672); 
  • Lemmatsi külas Treiali ja Tisleri maaüksustele päikeseelektrijaama rajamiseks (ehr kood 221345579);
  • Kambja alevikus Põllu tn 4 maaüksusele puurkaevu rajamiseks (ehr kood 221346744);

Korraldus nr 2127

 

  • Ülenurme alevikus Paruni 17 (katastriüksuse tunnus 94901:007:1386) ehitusluba korterelamu (ehr kood 120843363) püstitamiseks.

Korraldus nr 2128

 

Kasutusload

 

Korraldus  nr 2152

 

Korraldus nr 2129

 

Projekteerimistingimused

 

  • Suure-Kambja külas Kase maaüksusele (28203:006:0553) elamu projekteerimiseks; 
  • Uhti külas Valgekõrtsi tee 10a maaüksusele (28301:001:0602) elamu projekteerimiseks; 
  • Uhti külas Valgekõrtsi tee 10b maaüksusele (28301:001:0603) elamu projekteerimiseks.

Korraldus nr 2126

 

Load ilmuvad ehitisregistrisse pärast sissekandmist.