Ravitoetus

31.08.18

 

Kirjeldus

Ravitoetust makstakse rahaliste vahendite olemasolul alljärgnevate kulude osaliseks või täielikuks tasumiseks:

  1. töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspension) saavale isikule üks kord aastas retseptiravimite kompenseerimiseks tingimusel, et isik ei teeni sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;
  2. puudega lapsele ja puudega täiskasvanule meditsiiniliselt põhjendatud abivahendi ostmiseks või laenutamiseks;
  3. kuni 18-aastase lapse prillide (või nägemisteravust korrigeerivate abivahendite) hüvitamiseks;
  4. nägemispuudega isiku juhtkoera ülalpidamiseks üks kord kvartalis;
  5. pikaajalise koduse hapnikravi saaja elektrienergia kulude katteks üks kord kuus meditsiiniasutuse tõendi alusel.

Punktides 1-3 sätestatud toetuse taotlusele tuleb lisada kulusid tõendavad dokumendid.

 

Taotlemine

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus kas veebilehe e-vormilt või paberil. Kui on nõutud, siis tuleb toetuse taotlusele lisada kulusid tõendavad dokumendid.

 

Taotlemine e-taotlusega

 

 E-vormide täitmiseks peate olema sisseloginud (peamenüü: LOGI SISSE).

Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Selleks on vajalik kehtiv elektrooniline isikutuvastuse võimalus, milleks sobivad ID-kaart või Mobiil-ID.

Vormi täitma asudes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, kus on kirjas Teie ja lapse andmed. Kui kuvatakse mitme lapse andmed, siis jätke vormi lahrisse alles vaid selle lapse andmed kelle alusel taotlust vormistate.

Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Mobiil-ID-ga allkirjastamisel jälgige, et telefoninumber vastavas lahtris ei algaks +-märgiga.
  Jälgige vormi täitmise kulgu! 
Taotlus on esitatud korrektselt kui Te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kambja vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub  kinnituskiri.

 

Taotlemine pabervormil

Blankett:

 

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Vormi saab ka Ülenurme või Kambja vallamaja kantseleist. 

Esitage taotlus vallamaja kantseleis registripidaja-sekretärile või vastutavale ametnikule. 

Kui on nõutud, siis tuleb toetuse taotlusele lisada kulusid tõendavad dokumendid.

 

Kestvus

Vallavalitsus vaatab taotluse läbi ja otsustab toetuse määramise või mittemääramise 30 päeva jooksul avalduse esitamisest. Toetus makstakse välja või keeldumisest teatatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale vastava otsuse vormistamist.

 

Õigusaktid

 

Taotlustega seotud küsimuste korral pöörduda:

Sotsiaaltöö spetsialist

Meriliis Kuuslap

tel 741 6205502 5840

e-post meriliis.kuuslap@kambja.ee

Vastuvõtt

Kokkuleppel